Bu Kategoride İslam alimlerinin en büyüklerinden biri olan İmam Gazali’nin hikayelerini okuyabilirsiniz. İmam Gazali, din adına bıraktığı eserler ile şimdiki dönem alimlerine ışık tutmuştur.

Gazali’den Hikayeler

Gazali’den Hikayeler

Misafir Gelmeyince Üç Ay Bir Şey Yemedi

Hz. İbrahim Halilullah misafiri çok severdi. Hattâ bir defasında misafirsiz yemek yemeyeceğim diye nezretmişti. Evinde her zaman misafir bulundurur, misafir gelmezse kendisi arar bulur, yine misafirle yemek yerdi. Hikmeti ilâhî bir defa öyle oldu ki, tam bir ay misafir gelmedi.

Hz. İbrahim de misafirsiz yemek yemeyeceğine dair nezrettikleri için, bir ay yemek yemedi. Bir ay sonra da misafir gelmeyince, kendisi aramaya çıktı. (daha&helliip;)

0 Yorum

Bizim Duamız Neden Kabul Olunmuyor?

Bizim Duamız Neden Kabul Olunmuyor?

Hz. Musa zamanında müthiş bir kuraklık baş göstermişti. Musa peygamber ve ümmeti günlerce yağmur duasına çıktılar. Fakat duaları kabul olmuyor ve gökten yağmur inmiyordu.

Hz. Musa Tur’a çıkıp münacatta bulundu:

— Ya Rabbi! Halimiz, sana malûm. Bizim duamız neden kabul olunmuyor, dediğinde, Allah tarafından şu îlâhî hitap geldi: (daha&helliip;)

0 Yorum

Gazali Hikayeleri

Gazali Hikayeleri

“Ümmetimden Bir Kimse, Bana Bir Salavat Getirse”

Hz. Peygamberimizden (S.A.V.) şöyle rivayet edilmiştir:

— Ümmetimden bir kimse, bana bir salavat getirse, Cenabı Hak bir melek halk edip, o salavatı benim kabrime getirerek: «Ya Rasûlallah! Fülan şehirde, fülan mahallede bir kimse sana bu salavatı getirdi.» der. Ben de, var o kimseye 10 kerre salavat getir, yarın mahşer gününde hesabsız ve azabsiz olarak cennete dahil olsa gerektir derim. O melek daha sonra semaya yükselerek, (daha&helliip;)

0 Yorum

Gazali’den Hikayeler

Gazali’den Hikayeler

Süleyman Aleyisselam’ın Üzüntüsü

Hikaye: Bir gün Süleyman aleyhisselâm’ın oğlu vefat etti. Süleyman aleyhisselâm bu sebeple çok üzüldü. Bunun üzerine iki melek kendisine geldi. Onun huzurunda hasım şeklinde diz çöktüler. Birisi dedi ki:

– Ben tohum ektim. Biçecek vaziyete geldiği zaman bu adam çiğneyip geçti. Ziraatımı ifsad etti. (daha&helliip;)

0 Yorum

Hikaye Sitemize Arama Yaparak Ulaşabilmek İçin

Hikaye Sitemize Arama Yaparak Ulaşabilmek İçin

https://degarado.com/ hikaye okuma sitemizin kaliteli hikayelerine ulaşmak için hikaye araması yaparak ulaşabilirsiniz. Hikaye araması yaparken aşağıda verilen bazı hikaye etiketlerini kullanabilirsiniz. Bu hikaye arama etiketleri ile sitemizde bulunan en güzel hikayelere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bazı hikaye etiketleri,

hikaye, hikaye oku, hikaye yaz, hikaye okumak, hikayeler, hikayelerimiz, hikayelerimizden, hikaye arşivleri, hikaye içerikleri, öykü, öykü oku, öykü arşivleri, öykü içerikleri, masal, masal oku, masal okumak, masal yaz, masal arşivleri, masal içerikleri, ahlaki hikayeler, düşündürücü hikayeler, en güzel hikayeler, (daha&helliip;)

0 Yorum

Gazali Hikayeleri; “Zünnar Sende Olsaydı”

Gazali Hikayeleri; “Zünnar Sende Olsaydı”

Hikaye: Kalp sahiplerinden birisinin bir dostu vardı. Sultan onu hapsetti. Hapsolunan, haber gönderip dostunu haberdar edip şikayette bulundu. O kalp sahibi zat ona: “Allah’a şükret!” dedi. Hapsolunan adam dövüldü. Yine dostuna haber gönderip haberdar etti ve şikayette bulundu. Dostunun cevabı: “Allah’a şükret!” oldu. (daha&helliip;)

0 Yorum

Gazali Hikayelerinden; “Hırsız ve Havari”

Gazali Hikayelerinden; “Hırsız ve Havari”

Rivayet ediliyor ki, hırsızın birisi, İsrailoğulları arasında kırk sene yol kesicilik yaptı. İsâ aleyhisselâm onun yanından geçti. İsâ’nın peşinde havarilerden bir abid vardı. Hırsız, kendi kendine:

– Bu geçen Allah’ın peygamberidir. Yanında bir havarisi vardır. Ben de inip onların beraberinde üçüncüsü olursam ne güzel olur! dedi.

Bunun üzerine iniverdi. Başladı havariye yakın olmaya… (daha&helliip;)

0 Yorum

Gazali Hikayelerinden; Hizmetçinin Duası

Gazali Hikayelerinden; Hizmetçinin Duası

İçkici bir şahıs vardı. Dostlarından bir grubu topladı. Hizmetçisine dört dirhem para verip mecliste bulunan kimseler için biraz meyve satın almasını emretti. Hizmetçi Ammâr’ın oğlu Mansur’un meclisinin kapısından geçti. Mansur da bir fakir için cemaatten birşey istiyor ve diyordu:

– Kim bu fakire dört dirhem para verirse ona dört dua yapacağım!
Ravî der ki:

– Hizmetçi, yanında dört dirhem parayı Mansur’a teslim etti. Mansur dedi ki:

– Sana ne hakkında dua etmemi istiyorsun? (daha&helliip;)

0 Yorum

Hikaye; “Cebrail (a.s.)’ın Duası”

Hikaye; “Cebrail (a.s.)’ın Duası”

Hikaye: Rasûlüllah (S.A.V.) Hazretleri, bir gün minberin birinci basamağına çıktıkları zaman «Âmîn», ikinci basamağına çıktıkları zaman «Âmîn» ve üçüncü basamağına çıktıkları zaman keza yine «Âmîn» diye buyurmuşlardı. Eshâb-ı Güzîn bunun sebebini sual ettikleri zaman efendimiz şöyle buyurdu:

— Ey eshâbım, minberin birinci basamağına ayağımı bastığım zaman, kardeşim Cebrail gelerek: «Ya Rabbî! Bir kimse, sıhhat ve âfiyetle ramazan’a yetişir de ibadet, tâat ve istiğfarda bulunmaz ise, o kimseyi esirgeyip rahmet eyleme.» dediği zaman, ben de «Âmin» dîye byurdum. (daha&helliip;)

0 Yorum

Hikaye;”Benim Rabbim, Beni Daima Görüyor”

Hikaye;”Benim Rabbim, Beni Daima Görüyor”

Hikaye: Züleyha, Yusuf Aleyhisselâma kastedip de üzerine gitmezden önce, odasında bulunan putunun üzerini örtmüş ve ondan sonra Yusuf Aleyhisselâmın üzerine yürümüştü. Yusuf Aleyhisselâm, ondan uzaklaşmakta iken arkasından şöyle bağırıyordu:

— Kalbinde zerre kadar da mı insaf yok Yusuf, niçin kaçıyorsun? (daha&helliip;)

0 Yorum

Gazâli Hikayeleri; “Heva Karanlığı”

Gazâli Hikayeleri; “Heva Karanlığı”

Hikaye: Bir gün ayakta namaz kılıyordum. Aniden kalbime bir heva karıştı. Onu uzun uzadıya düşündüm. Öyle ki o heva-i nefisten erkeklerin şehveti kalbimde doğdu. Bundan ötürü yere düştüm. Bütün bedenim simsiyah kesildi. Evde gizlendim. Üç gün dışarı çıkmadım. Ben bu siyahlığı gidermek için hamamda sabunla yıkandığım halde siyahlık gittikçe artıyordu. Ta ki, üç günden sonra kayboluncaya kadar (durum bu idi). (daha&helliip;)

0 Yorum

İçeriğin sonu

Yüklenecek başka sayfa yok